Zapoznawczy kwadrans

To zaproszenie na bezpłatny „zapoznawczy kwadrans”, via Skype lub telefon, podczas którego:

  • określisz zakres swoich potrzeb,
  • ocenisz, czy wydawnictwo Moc Media jest miejscem, którego szukasz,
  • możesz ten czas wykorzystać również jako bezpłatną konsultację swojego case study.

Aby umówić się, wybierz dogodny dla siebie termin. Kliknij => SylwiaChrabalowska.appointy.com/.

Konsultacje prowadzi Sylwia Chrabałowska

Przedsiębiorca, założycielka i serce wydawnictwa Moc Media. Wizjonerka, która w 2016 r. powołała do życia Społeczność Przedsiębiorczych Ludzi – Moc Kobiet, gdzie prowadzi konsultacje biznesowe i organizuje warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Nieustannie ciekawa świata i wierząca w to, że chcieć, to móc.

  • Pracę rozpoczęła w 1998 r. jako dziennikarz w Polskiej Agencji Informacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu redakcjach różnych wydawnictw i domów mediowych jako redaktor wymagających klientów B2B i B2C.
  • Była redaktorem prowadzącym serwisu informacyjnego dla specjalistów i koordynatorem działów.
  • Współpracowała przy raportach dla wielkiej czwórki.
  • Później została kreatorem pomysłów nowości wydawniczych i wydawcą książek w jednej z największych grup wydawniczych w Polsce.
  • Pełniła funkcję dyrektora wydawniczego w jednym z liczących się wydawnictw specjalistycznych w kraju, gdzie odpowiadała za pracę redakcji książek, czasopism, serwisu internetowego i rozwój rynkowy oraz za sprzedaż.
  • Obecnie buduje własne wydawnictwo – Moc Media.

Doktorantka w Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W swojej pracy naukowej zajmuje się modelami biznesu, społecznie odpowiedzialnym biznesem (CSR) i prowadzeniem dialogu z interesariuszami. Filolog języka polskiego (UW) ze specjalizacjami: językoznawca, literaturoznawca, autor tekstów medialnych, nauczyciel. Ukończyła edytorstwo współczesne na UKSW oraz zarządzanie projektami na SGH i uzyskała międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. Mentor w Programie Mentoringowym SGH.

Aby umówić się, wybierz dogodny dla siebie termin. Kliknij => SylwiaChrabalowska.appointy.com/.

Zapoznawczy kwadrans
Zapoznawczy kwadrans