Zawód diagnosty laboratoryjnego. Aspekty prawne i organizacyjne

59,90

Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową prof. dr hab. n. pr. Moniki Urbaniak

To najnowsze kompendium wiedzy prawno-organizacyjnej dla: menedżerów szpitalnych i ambulatoryjnych laboratoriów diagnostycznych, osób wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego, osób zawodowo związanych z sektorem ochrony zdrowia, studentów kierunków prawnych i medycznych.

W książce można znaleźć odpowiedzi na istotne pytania dotyczące statusu prawnego, zawodowego i organizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W dziesięciu koherentnych rozdziałach poruszono wiele aspektów wykonywania tej profesji.

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

Diagnosta laboratoryjny pełni ważną funkcję w procesie leczenia. Przygotowuje i przeprowadza badania, dokonuje interpretacji wyników. W dobie pandemii, w związku wysoką liczbą zachorowań rola diagnostów laboratoryjnych w procesie walki z chorobami epidemicznymi nabiera szczególnego znaczenia.

Opracowanie prezentuje pełny obraz znaczenia diagnostów laboratoryjnych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Adresatami niniejszej publikacji są diagności laboratoryjni oraz wszyscy zawodowo związani z sektorem ochrony zdrowia, jak również studenci kierunków prawnych i medycznych.

W publikacji omówiono w szczególności:

  1. Rolę diagnosty laboratoryjnego w systemie opieki zdrowotnej jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego oraz choroby zawodowe związane z wykonywanym zawodem.
  2. Aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej oraz zasady organizacji pracy przy łóżku pacjenta,
  3. Znaczenie jakości obsługi pacjenta, a także aspekty dotyczące zatrudniania, wynagradzania i motywowania pracowników laboratorium czy miejsce diagnostyki laboratoryjnej w procesie cyfryzacji systemu ochrony zdrowia.

Monografię tę można polecić zarówno teoretykom, jak i praktykom prawa, medycyny, specjalistom organizacji i zarządzania placówkami medycznymi, a także studentom tych kierunków oraz wszystkim, którzy poszukują w pełni profesjonalnego kompendium wiedzy o zasadach wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będącego zawodem zaufania publicznego.

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

REDAKCJA NAUKOWA

prof. dr hab. Monika Urbaniak

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym.

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 150 publikacji naukowych.

 

ZESPÓŁ AUTORÓW

Natalia Chojara

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Dział BHP, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. o zdr. Anna Frankowska

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. i ekon. Maciej Jankowiak, MBA

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. ekon. Piotr Pagórski

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Katarzyna Pluta-Hadas

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Juliusz Szewczyk

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. pr. Monika Urbaniak

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Marcin Waszak

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. pr. Magdalena Zamroczyńska

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Robert Ziarnik

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

WYSYŁKA: Książka na zamówienie. Gwarantujemy wysyłkę w 7 dni roboczych od złożenia zamówienia w dni robocze. Zamówienia złożone w weekendy i święta rozpoczynamy realizować w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 

Produkt dostępny na zamówienie

Zawód diagnosty laboratoryjnego. Aspekty prawne i organizacyjne
59,90
Zawód diagnosty laboratoryjnego. Aspekty prawne i organizacyjne
59,90